Nr.72 - Orientering om Kommunernes Trafiktest 2018

Sagsnr.: 18/16104

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om resultat af Kommunernes Trafiktest 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Rådet for Sikker Trafik gennemfører hvert år Kommunernes Trafiktest, der har til formål at understøtte kommunernes indsats i forhold til trafiksikkerhed og børn og unges trafikvaner.

Trafiktesten er internetbaseret, og administrationen har svaret på spørgsmål vedrørende:

 • Samarbejde mellem skoler, vejmyndighed, skoleforvaltning og det lokale politi vedrørende færdselspræventive indsatser.
 • Trafiksikkerhedsplan for kommunen.
 • Trafikundervisning på skolerne, herunder Sikker Trafik LIVE ambassadører, cyklistprøver og gåprøver.
 • Rammer for børn og unges transportvaner
 • Trafikpolitik på skoler
 • Dialog med Lokalrådet vedrørende sikker trafik
 • Indsatser i kommunen, der er med til at skabe fremtidens sikre trafikanter 

Rådet for Sikker Trafik vurderer, at der i højere grad bliver arbejdet struktureret med at skabe de bedste rammer for sikker trafik og trafiksikker adfærd blandt børn og unge i landets kommuner. Det er en medvirkende årsag til at det går bedre med trafiksikkerheden i hele landet.

I testen kan man få mellem 0 og 100 point.

 

Årets resultat for Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har fået 85 point og er blevet tildelt en guldhjelm, som betyder at kommunen er med i en ’guldliga’ for kommuner der scorer 80 point og derover i testen. Det er et rigtig flot resultat, og det er en fremgang i forhold til 2017, hvor kommunen fik 76 point.

Fredensborg Kommune ligger rigtig godt, men disse indsatser ville medføre en højere score:

 • Et samarbejde med Lokalrådet om sikker trafik blandt børn og unge.
 • Flere klasser, der gennemfører Gåprøven i 0. – 1. klasse.
 • Flere indsatser på daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser vedrørende sikker trafik, trafikalt adfærd og transportvaner.

Administrationens arbejde med trafiksikkerhed i relation til børn og unge er forankret i kommunens Mobilitets- og Infrastrukturstrategi. Administrationen vil fortsat arbejde for et tæt samarbejde mellem skoler, politi, vejmyndighed og øvrige kommuner for at øge trafiksikkerheden for børn og unge, samt skabe en bedre bevidsthed om sikker trafikalt adfærd gennem indsatser, kampagner og trafikundervisning.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.