Nr.69 - Busbetjening af nyt plejecenter

Sagsnr.: 18/13439

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Vurdering af busbetjening af det kommende Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet den 4. juni 2018 behandlede Infrastruktur- og Teknikudvalget en sag om linjeføring af en busvej til det kommende Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Udvalget besluttede at anbefale at busbetjening – i stedet for at ske via forbindelse til Teglgårdsvej - sker fra Boserupvej, og at bevillingen benyttes til en vendeplads eller lignende, samt at dette søges indarbejdet i projekteringen. Inden sagen forelægges Byrådet vurderer administrationen dette og andre betjeningsscenarier.

 

På baggrund af denne beslutning har administrationen bedt Movia vurdere forskellige scenarier for busbetjening med den eksisterende buslinje 370, som kører mellem Humlebæk station og Fredensborg station.

 

De undersøgte scenarier er:

 

  • Bus 370 kører hver afgang ad både Teglgårdsvej og Boserupvej
  • Bus 370 kører hver anden afgang ad henholdsvis Teglgårdsvej og Boserupvej
  • Desuden undersøges hvordan den nuværende adgang fra busstoppestedet ved Teglgårdsvej kan optimeres.

 

Scenarierne vurderes i forhold til fordele og ulemper, herunder økonomi, passagerpotentialer, gåafstande mm. I vurderingen indgår desuden, hvorledes busbetjening af Boserupvej vil påvirke bussens overordnede formål som pendlerbus mellem Humlebæk og Fredensborg, samt udkørselsforhold ved Fredensborgvej.

 

Resultaterne forventes at kunne blive præsenteret på udvalgsmøde i efteråret 2018.

 

Administrationen har vurderet at det er muligt at etablere en eventuel vendeplads på det areal som er afgrænset af den eksisterende Langebjergsti, den nyanlagte adgangsvej og parkeringspladsen til Plejecenteret. Administrationen anbefaler i givet fald denne løsning frem for at bussen vender inde på plejecenterets matrikel, da det vil medføre buskørsel på et parkeringsområde med lette trafikanter, og indebære buskørsel på en privat matrikel.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalget tager orienteringen om de undersøgte scenarier til efterretning.
  2. At udvalget anbefaler at en eventuel vendeplads for busser placeres uden for plejecenterets matrikel.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Administrationens indstilling godkendt.