Nr.67 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - ITU

Sagsnr.: 18/15852

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Infrastruktur- og Teknikudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart: 17:30

 

Onsdag den 9. januar 2019

Onsdag den 30. januar 2019

Onsdag den 6. marts 2019

Onsdag den 3. april 2019

Tirsdag den 7. maj 2019

Tirsdag den 4. juni 2019

Onsdag den 14. august 2019

Onsdag den 11. september 2019

Onsdag den 9. oktober 2019

Onsdag den 30. oktober 2019

Tirsdag den 3. december 2019

 

Ørige møder i komitéer, råd, nævn, mm., vil blive tilføjet kalenderen når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Kommunikation

Mødedatoerne bliver offentliggjort på www.fredensborg.dk

 

Indstilling

  1. At forslag til mødedatoer godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Mødekalender godkendt.