Nr.66 - Orientering om parkeringsanalyse omkring Louisiana

Sagsnr.: 13/1995

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Præsentation af resultater fra parkeringsanalyse i området omkring Louisiana.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I kommunens budget er der afsat et udviklingsbidrag, der har til formål i dialog med lokale virksomheder, eksterne fonde og andre parter, at finde en varig og holdbar løsning på de gener mange borgere i Humlebæk oplever som følge af de tiltagende trafikale parkeringsudfordringer i området.

 

Et af de væsentligste parkeringsudfordringer findes i området omkring Louisiana. Fredensborg kommune fik i 2013 udarbejdet en parkeringsanalyse i området omkring Louisiana. Siden 2013 er besøgstallet til Louisiana steget fra ca. 580.000 besøgende om året til ca. 725.000 i 2015 og ca. 720.000 i 2016.

 

Kommunen har derfor fået udarbejdet en opdateret analyse af parkeringsforholdene i området herunder en vurdering af de muligheder og bindinger, der er for at udvide parkeringsmulighederne i området. Parkeringsanalysen er vedlagt som bilag.

 

Analysen er gennemført over 4 dage i efteråret 2017 - i uge 42 (efterårsferien), og i uge 44 ("normal" uge):

 

Der er i dag 236 parkeringspladser i området omkring Louisiana. På de 4 analysedage har den maksimale efterspørgsel efter parkeringspladser været mellem 310 og 370 pladser på tre af dagene. I forhold til parkeringskapaciteten ved Louisiana (236 pladser) har der således være behov for op til yderligere 134 ekstra p-pladser.

 

Såfremt der fortages skalering af parkeringsbehovet i forhold til de største forekommende besøgstal over 3 timer fra perioden 2011 til 2016 vil parkeringsbehovet være op til 605 pladser svarende til 369 ekstra pladser.

 

I analysen er vurderet en række muligheder for udvidelser af parkeringskapaciteten i området:

 

  • Udbygning af den eksisterende parkeringsplads ved Humlebæk Kro (ca. 60 pladser)

 

  • Etablering af parkeringspladser på boligvejene i boligområdet syd for Louisiana. Her kan tilvejebringes mellem 80 og 145 pladser. Denne mulighed er undersøgt på foranledning af Naturstyrelsen, som har ønsket at få belyst i hvilket omfang de lokale boligveje kan bruges til parkering.

 

  • Etablering af nye parkeringsarealer på markerne ved Krogerupvej, samt ved Hejreskov. Disse vurderes begge at kunne dække det ønskede parkeringsbehov. Ved etablering af parkeringsarealer på  markerne ved Krogerupvej er ligeledes foreslået en parkeringshenvisning, hvor museets gæster via  dynamiske tavler nemt vil kunne finde ledige parkeringspladser.

 

 

Administrationen har tidligere været i dialog med Naturstyrelsen om mulighederne for at øge parkeringskapaciteten ved at anlægge ekstra parkeringspladser nord for Humlebæk kro, ved Hejreskov og på markerne omkring Krogerup. På baggrund af den udvidede analyse genoptages dialogen med Naturstyrelsen om mulighederne for at anlægge yderligere parkeringskapacitet i området.

 

Administrationen anbefaler ikke at boligvejene i området indgår i løsning af parkeringsbehovet. Dels er disse veje indrettet og benyttet som boligveje og ikke som parkeringsgader, dels vil de ikke kunne dække det fulde behov og dels vil det reducere den oplevede tryghed, sikkerhed og rekreative værdi af området.

 

Analysen har endvidere vurderet hvilke transportmidler gæsterne til Louisiana benytter. Analysen viser at ca. 60 % af de besøgende ankommer i bil, og ca. 35 % af de besøgende ankommer med tog. I gennemsnit er der 3 personer pr. bil.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget ser frem til kapacitetsforbedringer og vil fremadrettet prioritere arbejdet hermed.

Kommentar fra Grethe Troensegaard indgik i sagens behandling og bilaget tilknyttes.