Nr.65 - Træffetid

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Trine Egeberg, Gl. strandvej 54 og Nils Trampe havde foretræde i sag nr. 66 ”Orientering om parkeringsanalyse omkring Louisiana”.Fremsendte kommentarer indgik i sagens behandling og bilaget tilknyttes sagen.