Nr.38 - Skiltning i Fredensborg

Sagsnr.: 18/6917

 

Beslutningstema

Beslutning om skiltning i Fredensborg bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget har ønsket at optage en sag på dagsordenen vedrørende skiltning til centrum i Fredensborg by.

 

Ønsket udspringer af en henvendelse fra en borger, som foreslår, at der opsættes skilte med henviser til centrum, ved hhv. Slotsgade, Christoffer Boecksvej og ved Tinghusvej.

 

Administrationen kan oplyse at projektet om Den grønne Slotsby, er ved at blive projekteret med henblik på udførelse i 2019. Projektet om indebærer en række trafikomlægninger.

 

Administrationen er i den forbindelse ved at tilrettelægge skiltning til parkeringspladserne i byen, og foreslår at ovenstående forslag om skiltning til bymidten, indgår i dette arbejde og koordineres med projektet om Den grønne Slotsby.

 

Administrationen kan desuden oplyse, at der er skiltning til centrum ved Christoffer Boecksvej i dag, og at yderligere skiltning fra A6 vil skulle godkendes af Vejdirektoratet, der er vejmyndighed på A6.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At forslaget om skiltning til Fredensborg bymidte sammentænkes med skiltning til parkeringspladserne i byen som tilrettelægges i forbindelse med Den grønne Slotsby.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Den administrative indstilling godkendes.