Nr.35 - Orientering om Trafik8

Sagsnr.: 18/4919

 

Beslutningstema

Orientering om afholdelse af trafiksikkerhedsdagen Trafik8 for kommunens 8. klasser

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg kommune gennemfører årligt en række målrettede trafiksikkerhedskampagner og indsatser sammen med kommunens skoler, Nordsjællands Politi og nabokommunerne. Kampagnerne har til formål at forbedre trafiksikkerheden ved at påvirke viden, holdning og adfærd i trafikken.

 

En del af indsatsen vedrører kampagner til eleverne i kommunens skoler, og indgår som en del af den obligatoriske undervisning om færdselssikkerhed.

 

De sidste mange år er der lavet cyklistprøver i 3. og 6. klasserne, og som resultat af et målrettet arbejde, deltager alle kommunens skoler hvert år i disse. Der har dog manglet et konkret tilbud til udskolingen, og derfor udviklede trafikafdelingen sidste år indsatsen Trafik8, som er et tilbud til elever i 8. klasse.

 

Indsatsen er udviklet i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuners vejforvaltninger og ungdomsskoler, samt Helsingør Beredskab og Nordsjællands Politi.

 

Formålet med Trafik8 er at forebygge risikoadfærd i trafikken for unge på en sjov, udfordrende og lærerig dag væk fra klasselokalet. I 2017 deltog 950 elever i arrangementet som fik mange positive tilbagemeldinger fra både elever, lærere og forældre.

 

Trafik8 afholdes for anden gang d. 26. april 2018 kl. 8.30-15.00 på Kulturværftet i Helsingør.

 

Arrangementet har fokus på risikoadfærd i trafikken, og på dagen vil eleverne blandt andet:  

-         Opleve en rekonstruktion af en trafikulykke udført af Nordsjællands Politi, Helsingør Beredskab og Akutberedskabet fra Region H.

-         Opleve hvordan det er at være fuld i trafikken

-         Møde en trafikambassadør fra Rådet for Sikker Trafik, der selv har været involveret i en trafikulykke

-         Afprøve førstehjælpsevner og se hvordan brandbiler og ambulancer fungerer

-         Have dialog med politi, brandvæsen og ambulancereddere om trafik og adfærd i trafikken

-         Blive klogere på regler for knallertkørsel og kørekort til 17 årige

 

Eleverne er inddelt i hold, og der vil være en blanding af oplæg, fremvisning, dialog og boder, hvor eleverne selv kan prøve forskellige ting. Der er lagt vægt på, at eleverne får en sjov, udfordrende og inspirerende dag, hvor de undervises i trafiksikkerhed – især med vægt på trafikalt adfærd, risikoforståelse, uopmærksomhed og færdselsregler.

 

Trafik8 er en del af indsats 2.1. om færdselspræventivt arbejde for børn og unge i Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021. Afholdelse af arrangementet finansieres inden for driftsbevillingen på politikområde 3, Veje og Trafik.

 

På møde den 15. august 2017 besluttede det daværende Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, at indsatserne ”Analyse af A6” og ”Kapacitetsforbedringer i kryds” skulle prioriteres højere end indsatserne med kampagner mm. De to højt prioriterede indsatser er nu igangsat efter beslutning i infrastruktur og Teknikudvalget den 28. februar, og kampagneindsatserne gennemføres derfor som beskrevet i handlingsplanen inden for eksisterende ramme af Politikområde 3.

 

 

Til dokumentation af dagen blev der optaget en video fra afholdelsen i 2017. Videoen viser stemningen fra dagen og kan ses via linket www.youtube.com/watch?v=D3sMohtb4ZI

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.