Nr.32 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Dagsordenen godkendt. Charlotte Bie (I) tiltrådte under behandling af sag 36