12-12-2017 kl. 19:00
Lutten

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Simonsen (B)

Carsten Nielsen (A)

Cømert Sonsuz (A)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-12-2017

Dagsorden godkendt.

Nr.2 - Valg af formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget

Sagsnr.: 17/27112

 

Beslutningstema

Valg af formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

I konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er formandsposten tildelt liste O.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-12-2017

Freja Brabæk Kristensen, O blev valgt som formand.

Nr.3 - Valg af næstformand for Infrastruktur- og Teknikudvalget

Sagsnr.: 17/27112

 

Beslutningstema

Valg af næstformand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

I konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O,F og Ø) er posten tildelt liste B.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-12-2017

Lars Simonsen, B blev valgt som næstformand.

Nr.4 - Fastsættelse af mødedatoer for Infrastruktur- og Teknikudvalget

Sagsnr.: 17/27112

 

Beslutningstema

Det indstilles, at udvalget holder møder som angivet i forslag til mødekalender for 2018.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-12-2017

Mødekalender for 2018 godkendt med bemærkning om, at der skal ske justering i forhold til møderne i februar, maj og oktober, idet disse møder er lagt samtidigt med møder i Kulturudvalget, hvorfor afvikling grundet personsammenfald ikke er mulig.