Nr.4 - Fastsættelse af mødedatoer for Infrastruktur- og Teknikudvalget

Sagsnr.: 17/27112

 

Beslutningstema

Det indstilles, at udvalget holder møder som angivet i forslag til mødekalender for 2018.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-12-2017

Mødekalender for 2018 godkendt med bemærkning om, at der skal ske justering i forhold til møderne i februar, maj og oktober, idet disse møder er lagt samtidigt med møder i Kulturudvalget, hvorfor afvikling grundet personsammenfald ikke er mulig.