Nr.2 - Valg af formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget

Sagsnr.: 17/27112

 

Beslutningstema

Valg af formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

I konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er formandsposten tildelt liste O.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-12-2017

Freja Brabæk Kristensen, O blev valgt som formand.