18-03-2019 kl. 14:00
Åstedsforretning

Medlemmer

Steinar Bakke

Carsten Nielsen

Christa Staugaard

Afbud

Ingen

Nr.1 - Behandling af omkostningsfordeling ved skelforretning Karlebovej 62 vs 78

Sagsnr.: 19/4039

 

Beslutningstema

Behandling af omkostningsfordeling ved skelforretning Karlebovej 62 vs 78Se bilag

Sagsfremstilling og økonomi

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Hegnsloven.

Udstykningsloven.

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

1. Sagen behandles på møde med parterne.

Nr.1 - Hegnsyn Lindelyvej 5 vs 15

Sagsnr.: 18/33777

 

Beslutningstema

Behandling af omkostningsfordeling ved skelforretning Lindelyvej 5 vs 15.

Sagsfremstilling og økonomi

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Hegnsloven.

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.