Nr.1 - Hegnsyn Bogårdsvej 504 vs 502

Sagsnr.: 18/27990

 

Beslutningstema

Behandling af hegnsyn Bogårdsvej 504 vs 502

Sagsfremstilling og økonomi

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Hegnsloven.

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.

Beslutning i Hegnsynet (18-21) den 18-02-2019

Kendelse