30-04-2019 kl. 14:00
Åstedsforretning

Medlemmer

Steinar Bakke

Carsten Nielsen

Christa Staugaard

Thomas Bak

Afbud

Ingen

Nr.1 - Hegnsyn Lindelyvej 5 vs 15

Sagsnr.: 18/33777

 

Beslutningstema

Behandling af omkostningsfordeling ved skelforretning Lindelyvej 5 vs 15.

Sagsfremstilling og økonomi

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Hegnsloven.

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.

Nr.2 - Hegnsyn Gl Strandvej 8 vs Naturstyrelsen

Sagsnr.: 19/8562

 

Beslutningstema

Omkostningsfordeling ved en skelforretning Gl Strandvej 8 vs Naturstyrelsen (Babylone Skov).

Sagsfremstilling og økonomi

Hegnsynet forholder sig til parternes interesse i konstateringen af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, baggrunden for og resultatet af skelforretningen, jf. udstykningslovens § 39, stk. 2.

 

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Udstykningsloven

Hegnsloven

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.

Nr.3 - Hegnsyn Gl Strandvej 12 vs Naturstyrelsen

Sagsnr.: 19/8566

 

Beslutningstema

Omkostningsfordeling ved en skelforretning Gl Strandvej 12 vs Naturstyrelsen (Babylone Skov).

Sagsfremstilling og økonomi

Hegnsynet forholder sig til parternes interesse i konstateringen af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, baggrunden for og resultatet af skelforretningen, jf. udstykningslovens § 39, stk. 2.

 

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Udstykningsloven

Hegnsloven

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.