Nr.2 - Hegnsyn Gl Strandvej 8 vs Naturstyrelsen

Sagsnr.: 19/8562

 

Beslutningstema

Omkostningsfordeling ved en skelforretning Gl Strandvej 8 vs Naturstyrelsen (Babylone Skov).

Sagsfremstilling og økonomi

Hegnsynet forholder sig til parternes interesse i konstateringen af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, baggrunden for og resultatet af skelforretningen, jf. udstykningslovens § 39, stk. 2.

 

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Udstykningsloven

Hegnsloven

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.