Nr.1 - Hegnsyn Lindelyvej 5 vs 15

Sagsnr.: 18/33777

 

Beslutningstema

Behandling af omkostningsfordeling ved skelforretning Lindelyvej 5 vs 15.

Sagsfremstilling og økonomi

Se bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Hegnsloven.

Kompetence

Hegnsynet.

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.