Nr.1 - Hegnsyn Lille Mosevej 20 vs 22

Sagsnr.: 18/30980

 

Beslutningstema

Behandling af hegnsyn Lille Mosevej 20 vs 22

Sagsfremstilling og økonomi

Se protokoludkast.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Hegnsloven

Kompetence

Hegnsynet

Indstilling

  1. Sagen behandles på møde med parterne.

Beslutning i Hegnsynet (18-21) den 10-12-2018

Forlig