Nr.5 - Orientering

Sagsnr.: 18/26141

 

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 24-01-2019

Handicaprådet drøftede henvendelse vedr. handicaptilgængelighed i Fredensborg Hovedgade og undersøger forholdene yderligere.

Handicaprådet er blevet forespurgt om det er muligt at flytte mødet den 29. august på grund af budgetforhandlinger. Der undersøges om der er mulighed for at flytte mødet til dagen før – den 28. august.

Kristian deltager ikke i Handicaprådsmødet i marts.