Nr.11 - Orientering

Sagsnr.: 18/26141

 
Louise Mehnke (A), Lis Kofoed

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-02-2019

Formand og næstformand orienterede om deltagelse i Det Centrale Handicapråds Årsmøde.