Nr.41 - Orientering om nyeste afgørelser i Ankestyrelsen

Sagsnr.: 18/4658

 
Thomas Elgaard (V), Christen Amby (F), Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Orientering om nyeste afgørelser fra Ankestyrelsen på det sociale område

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet har tidligere besluttet, at der løbende skal være et orienteringspunkt omkring seneste praksis fra Ankestyrelsen på det sociale område.

 

På mødet orienterer Formand Kristian Hegaard om aktuelle afgørelser, der har relevans for Handicaprådets arbejdsområde.

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel

Pejlemærke – Livskvalitet i Hverdagen

Kompetence

Handicaprådet

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 27-09-2018

Orientering taget til efterretning.