Nr.36 - Godkendelse af dagsorden

Thomas Elgaard (V), Christen Amby (F), Kim Wentzel Oxenlund

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle

generationer.

 

FNs verdensmål

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige

institutioner på alle niveauer

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 27-09-2018

Dagsorden godkendt