Nr.45 - Beslutning om ændring i uddeling af Handicappris

Sagsnr.: 09/33486

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

Beslutning om ændring i uddeling af Handicappris.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicapprisen har været uddelt hvert år på FN’s internationale handicapdag den 3. december. Handicaprådet har på mødet i september 2018 drøftet om Handicapprisen fremover skal uddeles hvert andet år.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

FNs verdensmål

10. Mindre ulighed

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

Handicaprådet beslutter at handicapprisen uddeles hvert andet år. Næste gang i 2019.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-10-2018

Det besluttes at holde fast i uddelingen af handicapprisen én gang årligt. Næste gang i 2019 og evalueres i januar 2020..