Nr.44 - Godkendelse af dagsorden

Lis Kofoed

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-10-2018

Dagsorden godkendt