Nr.50 - Godkendelse af dagsorden

Louise Mehnke (A), Inge Zeisner

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-11-2018

Dagsorden godkendt