Nr.20 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/1773

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Problemer med brug af teleslyngeanlæg i kommunens lokaler og andre offentlige lokaler.

Tilgængelighed i forhold til kurser, blandt andet om IT-brug.

Brug af kommunens hjemmeside og hjælp til det.

Temamøde om Folkeskole og inklusion.

Inddragelse af frivillighedsområdet og civilsamfundet