Nr.19 - Orientering om ankestatistik - Handicapområdet - 2017

Sagsnr.: 18/4658

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik på handicapområdet 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og seniorudvalget har hvert år fået orientering om statistikken for behandling af Fredensborg kommunes klagesager i Ankestyrelsen.

 

I 2017 er udvalget blevet orienteret hvert kvartal. Beslutningen var begrundet i en opgørelse over ankestatistikken, der viste at Fredensborg Kommune fik hjemvist flere sager end landsgennemsnittet.

 

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget fortsat ønsker en opgørelse kvartalsvis.

 

I denne sag er der opgjort det samlede antal klagesager i 2017 på handicapområdet.

 

I 2017 blev der truffet afgørelse i 33 klagesager i Ankestyrelsen på handicapområdet, omfattende både børne- og voksenområdet.

 

I 19 ud af 33 sager blev afgørelsen stadfæstet, svarende til 57,6 %. 10 sager blev hjemvist til fornyet behandling, svarende til 30,3 %, og 4 sager blev ændret, svarende til 12,1 %.

 

Til sammenligning blev der i 2016 truffet 35 afgørelser, hvoraf 51,4 % blev stadfæstet, 40 % blev hjemvist og 8,6 % blev ændret.

 

Samlet blev 41,9 % af sagerne i 2017 enten ændret eller hjemvist, en forbedring i forhold til 2016, hvor 48,6 % af sagerne blev hjemvist eller ændret.

 

Opgørelsen viser en fremgang i antallet af sager, hvor afgørelsen blev stadfæstet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker fortsat halvårlig orientering.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Handicaprådet følger indstilling fra Social- og Seniorudvalget.

Handicaprådet er tilfreds med, at der er en positiv udvikling, så antallet af hjemviste og ændrede sager er faldende.