Nr.18 - Orientering om nyere praksis i Ankestyrelsen

Sagsnr.: 18/7454

 
Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Orientering om nyere praksis i Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet besluttede på tidligere møde, at Rådet som en del af deres arbejde, ønskede en orientering om væsentlige afgørelser, der vedrører handicapområdet.

På mødet orienteres om nyeste praksis, der har betydning på handicapområdet.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Orientering taget til efterretning.

Handicaprådet ønsker at få tilsendt link til opgørelser fra Ankestyrelsen løbende.