Nr.16 - Godkendelse af dagsorden

Inga Lind-Madsen, Lis Kofoed, Dorthe Nielsen, Kim Wentzel Oxenlund, Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-03-2018

Dagsorden godkendt.