Nr.27 - Orienteringspunkter

Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Kristian Hegaard orienterede om Kronprinsessens besøg på Granbohus i anledning af 60-års jubilæum, og om diskriminationsforbud der blev vedtaget i Folketinget.