Nr.25 - Høring vedrørende Budget 2019-2022

Sagsnr.: 18/924

 
Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Høring af Handicaprådet vedrørende materialerne udarbejdet til Byrådets 1. budgetseminar om Budget 2019-2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets 1. budgetseminar blev afholdt den 20. april 2018. Som en del af budgetprocessen sendes budgetmaterialet til høring i Handicaprådet.

 

Hovedlinjerne i budgetmaterialet fremgår af administrationens 1. budgetvurdering, som er vedlagt sagen som bilag. De resterende materialer kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet

 

En medarbejder fra Center for Økonomi, Løn og Indkøb vil deltage på Handicaprådets møde 29. maj 2018 og give en kort gennemgang af hovedlinjen i administrationens 1. budgetvurdering samt besvare eventuelle spørgsmål til materialerne.

 

Som noget nyt fremsendes høringssvaret til orientering i Økonomiudvalg og Byråd i juni. Der er derfor behov for, at et eventuelt høringssvar kan udarbejdes i umiddelbar forlængelse af Handicaprådets møde.

 

Høringsprocessen i forhold til materialerne til augustseminaret er også ændret i kraft af at materialerne til Byrådets budgetseminar i august allerede er offentlige, når disse fremsendes til Byrådet. Materialerne til augustseminaret vil i år være tilgængelige fra den 17. august med en kort høringsfrist til den 22. august, således at administrationen kan udsende et koordineret høringssvar for de høringsberettigede Råd og Nævn som ønsker dette forud for budgetseminaret.

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

At Handicaprådet afgiver høringssvar vedrørende materialerne til budgetseminaret i april 2018.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

DH-medlemmerne udtaler, at DH beklager besparelserne på handicapområdet generelt, og afventer de konkrete forslag.