Nr.22 - Godkendelse af dagsorden

Lis Kofoed, Jørgen Elleboe (O), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 31-05-2018

Dagsorden godkendt med den ændring, at punkt 4 behandles først.