Nr.8 - Orienteringspunkter

Kim Wentzel Oxenlund

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Orientering om tilgængelighedsfolder.


Orientering om, at Lis Kofoed blev indstillet til det regionale Handicapråd.