Nr.5 - Handicaprådets arbejde 2018-21

Sagsnr.: 18/1702

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Drøftelse af Handicaprådets arbejde 2018-21.

Sagsfremstilling og økonomi

Med udgangspunkt i pjecen ”den gode praksis” ønskes en drøftelse af Handicaprådets arbejde i 2018-21. Pjecen giver inspiration til at håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med handicaprådets arbejde samt konkrete forslag til, hvordan rådet kan bidrage positivt til kommunale initiativer og beslutninger, der vedrører borgere med handicap.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At Handicaprådet drøfter rådets arbejde i perioden 2018-21.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet tager på møde i februar en drøftelse af den overordnede planlægning af valgperioden 2018 – 2021. På mødet drøftes også budgettet for Handicaprådets arbejde i perioden.


Oplægget tages til efterretning.