Nr.4 - Drøftelse af deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde

Sagsnr.: 18/1729

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Beslutning om deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde.

Sagsfremstilling og økonomi

Det Centrale Handicapråds årsmøde løber af stablen på Odeon i Odense den 10. april 2018.


På årsmødet er der fokus på hverdagsliv og levevilkår for mennesker med handicap – på lokalt niveau. Handicaprådet plejer at sende en repræsentant fra politisk niveau og fra DH med.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At Handicaprådet vælger to repræsentanter til at deltage i årsmødet den 10. april i Odense.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet besluttede, at Kristian Hegaard, Inge Zeisner og Bjørn Svensson deltager i mødet.