Nr.3 - Fastsættelse af Handicaprådets mødedatoer i 2018

Sagsnr.: 18/1593

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Orientering om mødedatoer i 2018.

Sagsfremstilling og økonomiMødeplanen for 2018:

Torsdag 25. januar
Torsdag 22. februar
Onsdag 22. marts
Torsdag 26. april
Torsdag 31. maj
Torsdag 30. august
Torsdag 27. september
Torsdag 25. oktober
Torsdag 22. november


Møderne i Handicaprådet begynder kl. 17:30

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At forslag til mødedatoer for 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet bemærker, at den 22. marts er en torsdag.


Handicaprådet bemærker, at møderne fastsættes til at slutte ca. kl. 20.


Handicaprådet godkender forslaget til mødedatoer.