Nr.2 - Konstituering af Handicaprådet

Sagsnr.: 18/1593

 
Kim Wentzel Oxenlund

Beslutningstema

Beslutning om Handicaprådets konstituering.

Sagsfremstilling og økonomi

For perioden 2018-2021 har Byrådet besluttet at Handicaprådet skal bestå af 7 medlemmer udpeget af Byrådet og 7 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Byrådet har udpeget følgende 7 medlemmer til Handicaprådet med 7 personlige stedfortrædere:


Medlem:                           Stedfortræder:

Louise Mehnke (A)              Charlotte Sander (A)

Kristian Hegaard (B)           Bettina Bové (B)

Rene Nørbjerg (C)              Jesper Tvilde (C)

Christen Amby (F)              Carsten Nielsen (A)

Jørgen Elleboe (O)              Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard (V)            Carsten Wulff (V)

Bjørn Svensson (Ø)            Cømert Sonsuz (A)Fra Danske Handicaporganisationer er der valgt følgende medlemmer:


Lis Kofoed
Lilly Christensen
Jens Andersen
Inga Lind-Madsen
Dorthe Nielsen
Kim Wentzel Oxenlund
Inge Zeisner


Byrådet skal formelt godkende indstillingerne fra Danske Handicaporganisationer, hvilket sker på Byrådets møde i januar.

Rådet vælger selv formand og næstformand.

Danske Handicaporganisationer i Fredensborg indstiller, at Jens Andersen vælges som næstformand.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

At Handicaprådet vælger formand og næstformand.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Handicaprådet genvalgte Kristian Hegaard som formand for Handicaprådet.


Handicaprådet genvalgte Jens Andersen som næstformand for Handicaprådet.