Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Kim Wentzel Oxenlund

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 25-01-2018

Dagsorden godkendt.