Nr.9 - Godkendelse af dagsorden

Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Dagsorden godkendt.