Nr.15 - Orienteringspunkter

Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Der blev orienteret om:


Budget 2018 for Handicaprådet.


Mulighed for at rykke næste møde fra torsdag til onsdag i samme uge. Det blev aftalt at flytte mødet til onsdag.