Nr.12 - Høring - udbud af urologiprodukter

Sagsnr.: 18/4026

 
Dorthe Nielsen, Louise Mehnke (A), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Høring vedrørende indkøbsfællesskabet Nordsjællands udbud af urologiprodukter.

Sagsfremstilling og økonomi

Indkøbsfællesskabet Nordsjælland udbyder indkøb af urologiprodukter, med frist for aflevering af høringssvar den 22. marts 2018.


Materialet har været fremsendt til høring i DH og Seniorrådet.

Kompetence

Handicaprådet.

Elektroniske bilag

Kravspecifikationer

Indstilling

At Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 22-02-2018

Handicaprådet har følgende bemærkninger:


Det skal i rammeaftalen sikres, at leverandør skal kunne levere det produkt, som borger ønsker. Det vil sige, at der skal være krav om varelager, der sikrer levering til borgerne.


Handicaprådet tager stærkt afstand fra brug af kopiprodukter.


Det skal sikres, at der kun kan leveres udenfor døren, hvis borger udtrykkeligt har givet tilsagn om dette.


Handicaprådet bemærker, at der udtrykkeligt skal være krav om, at inderste emballage skal være steril.