Nr.12 - Høring - udbud af urologiprodukter

Sagsnr.: 18/4026

 
Dorthe Nielsen

Beslutningstema

Høring vedrørende indkøbsfællesskabet Nordsjællands udbud af urologiprodukter.

Sagsfremstilling og økonomi

Indkøbsfællesskabet Nordsjælland udbyder indkøb af urologiprodukter, med frist for aflevering af høringssvar den 22. marts 2018.


Materialet har været fremsendt til høring i DH og Seniorrådet.

Kompetence

Handicaprådet.

Elektroniske bilag

Kravspecifikationer

Indstilling

At Handicaprådet afgiver høringssvar.