Nr.33 - Fastsættelse af møder til Handicaprådet 2019

Sagsnr.: 18/15852

 
Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Handicaprådet skal tage stilling til forslag til mødedatoer i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30

 

Torsdag den 24. januar 2019

Torsdag den 21. februar 2019

Torsdag den 28. marts 2019

Torsdag den 25. april 2019

Torsdag den 23. maj 2019

Torsdag den 29. august 2019

Torsdag den 26. september 2019

Torsdag den 24. oktober 2019

Torsdag den 21. november 2019

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Handicaprådet.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

 

Indstilling

  1. At forslag til mødeplan 2019 godkendes.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Mødeplan godkendes