Nr.32 - Orientering om drøftelse af tilgængelighed på Nivå Strand

Sagsnr.: 18/23214

 
Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Orientering om drøftelse af tilgængelighed Nivå Strand

Sagsfremstilling og økonomi

Jens Andersen orienterer på mødet om de seneste drøftelser i forbindelse med tilgængelighed på Nivå Strand.

Kompetence

Handicaprådet

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Orientering taget til efterretning.