Nr.31 - Orientering om ændring af Lov om retssikkerhed og administration

Sagsnr.: 18/20589

 
Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutningstema

Orientering om ændring af reglerne om offentliggørelse af sagsbehandlingstider og politisk behandling af klagestatistikker.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 en ændring af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven betyder 2 ændringer på det sociale område.

 

1.  Den første ændring betyder, at fristerne for sagsbehandlingen på det sociale område tydeligt skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Administrationen har allerede pr. 1. juli offentliggjort oversigt over sagsbehandlingstider på Fredensborg Kommunes hjemmeside på servicelovens område. Oversigten er bilag til sagen.

Sagsbehandlingstiden på voksenområdet angiver den forventede sagsbehandlingstid, der er oplyst overfor borgerne.

Der er forskel på sagsbehandlingstid indenfor de forskellige sagstyper. Nogle sager har kortere sagsbehandlingstid end andre. Der er ikke registreret sagsbehandlingstid i de enkelte sagstyper tidligere, og det er derfor ikke muligt at give en oversigt over den faktiske sagsbehandlingstid.

Den lange sagsbehandlingstid på voksenområdet har tidligere givet anledning til, at antallet af sagsbehandlere på voksenområdet er opnormeret med 2 sagsbehandlere. Sagsantallet er pt ca. 95 sager pr. sagsbehandler. Der er 2 vakante stillinger, hvilket betyder, at sagstallet er højere end det vil være, hvis alle stillinger er besat.

Fremadrettet arbejder administrationen på at kortlægge sagsbehandlingstiderne på de enkelte sagstyper. Administrationen arbejder ligeledes på at nedsætte sagsbehandlingstiden.

Fremadrettet arbejder administrationen på at udvikle formen på opgørelsen af sagsbehandlingstid.

 

2. Den anden ændring betyder, at Byrådet hvert år skal behandle det danmarkskort, som socialministeriet laver, hvor omgørelsesprocenterne på det sociale område i de respektive kommuner offentligøres.

Børne- og socialministeriet har offentliggjort Danmarkskortet for 2017, og det vil komme på Byrådets dagsorden inden årets udgang. I sagen er der elektronisk bilag, hvor Danmarkskortet kan ses.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Elektroniske bilag

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/

Indstilling

1. Orientering om offentliggørelse af sagsbehandlingstider tages til efterretning.

 

2. Orientering om Byrådets behandling af Danmarkskortet tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Orienteringen taget til efterretning