Nr.29 - Godkendelse af dagsorden

Kristian Hegaard (B), Bjørn Svensson (Ø), Christen Amby (F)

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 30-08-2018

Dagsorden godkendt