Nr.44 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33505

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Formanden orienterede om møde om evaluering af brugsretsaftale af klublokale i Nivå Vandskiklub mellem Nivå Vandskiklub og Pingvinerne.

 

Taget til efterretning.