Nr.37 - Sejlklubben Esrum Sø - tilskud til jollebro

Sagsnr.: 19/4887

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sejlklubben Esrum Sø om tilskud på 50.000 kr. fra Fritidspuljen til en ny jollebro.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sejlklubben Esrum Sø, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 50.000 kr. til en ny jollebro til juniorsejlerne i Fredensborg Havn. Foreningen har i 2019 modtaget 18.100 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud og 12.000 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2017 149 medlemmer, heraf 32 under 25 år.

 

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at jollebroen er en flydebro, hvor juniorsejlerne lægger til ved. Endvidere skriver ansøger, ”da broerne i havnen ikke må laves i behandlet træ, er det meget dyrt for sejlklubben at vedligeholde dem”.

 

Budget

Udgifter

Budget (kr.)

Samlede udgifter ny jollebro

160.000

Ansøgt tilskud

50.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at foreningen i 2014 modtog 41.225 kr. i tilskud fra Fritidspuljen til joller og i 2015 modtog 10.000 kr. i tilskud til etablering af en bølgebryder.

 

Administrationen bemærker, at det er Naturstyrelsen, der ejer Esrum Sø og dens havne. Sejlklubben Esrum Sø skal selv sørge for de nødvendige godkendelser.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges et tilskud på 10.000 kr. til en ny jollebro.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd   

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

1. At der bevilliges et tilskud til Sejlklubben Esrum Sø på 10.000 kr. til en ny jollebro.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019

Indstilling vedtaget.