Nr.9 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33355

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Februar:

 • Revision af lokalereglerne (beslutning)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Handicaprampe Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Livredning Nivå Havn og Strandpark

 

Marts:

 • Restfordeling 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)
 • Nivå Havn og Strandpark – forslag til Visionsudviklingsplan (beslutning)
 • Lergravsområdet i Nivå – anvendelse af midler i 2020 (beslutning)
 • Navngivning af søer i Lergravene (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Opsamling temamøde i Fritids- og Idrætsudvalget (orientering)

 

April:

 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Lokaletilskud til rideklubber (beslutning)
 • Status Fritidsbutikken (orientering)
 • Kultur-, Fritids- og Sundhedspolitik
 • Forebyggelsespakker

 

Maj:

 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Der tilføjes en sag til februarmødet med punkt ”Værtspartner til Spejdernes Lejr 2022”.

 

Orienteringen taget til efterretning.