Nr.7 - Finansiering af økonomisk tab vedr. indskud Nivå Havn

Sagsnr.: 18/33508

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering af økonomisk tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Det økonomiske tab skyldes to ting:

 

  • At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
  • At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejere) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejere på ”gammel” ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

 

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over ”kassen” og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned. 

 

For bådpladslejere, der er kommet til efter 1. april 2016, vil der ikke være noget økonomisk tab, når de opsiger deres bådplads. De bådpladslejere får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejeren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejeren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

 

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejere, der er på ”gammel” ordning. I 2018 er det realiserede tab 685.624 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejere på ”gammel” ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Tabet tæller med indenfor servicerammen.

 

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2018 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal, der har opsagt bådplads i 2018 ”gammel” ordning

Takst 2018

Realiseret økonomisk tab i alt

Store bådpladser

13

-48.583

-631.579

Små bådpladser

5

-10.809

-54.045

I alt

18

 

-685.624

 

 

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejere, der er tilbage på ”gammel” ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab 11.898.063 kr. pr. 1. januar december 2019.  Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

 

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. januar 2019

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpladslejere tilbage på "gammel" ordning

Takst 2019 - niveau

Fremtidigt økonomisk tab i alt

Store bådpladser

234

-48.583

-11.368.422

Små bådpladser

49

-10.809

-529.641

I alt

283

 

-11.898.063

 

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

 

 

2018

2019

2020

2021

1

Drifsreserven

-686

0

0

0

2

Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt

686

0

0

0

 

I alt drift

0

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At der gives en tillægsbevilling på 686.000 kr. fra driftsreserven til finansiering af det økonomiske tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.