Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Dagsorden godkendt.